90 (212) 210 10 10

Rekreasyon

Bölüm Hakkında

Hızla gelişen ve giderek büyüyen bir öneme sahip olan spor bilimi alanında gereksinim duyduğu nitelikli elemanları ve yöneticileri yetiştirme amacıyla yola çıkan bölümümüz, bu amaca yönelik bir ders programı uygulamaktadır. Rekreasyon, günümüzde şehir rekreasyonunun ayrılmaz bir parçası haline gelen sağlıklı yaşam ve zindelik merkezleri, fitness ve kondisyon salonları, açık ve kapalı spor tesislerinde görev alacak rekreasyon liderleri ve uzmanları yetiştirilmesine odaklanan daldır. Tercih edecek olan öğrenciler bir yandan yönetim teori, ilke ve yaklaşımlarını irdelerken bir diğer yandan spor bilimlerinin önemli bir çalışma alanı olan antrenman teori ve yöntemlerini öğrenebileceklerdir. Bu sayede performans sporuyla ilgilenmekte olan meslektaşlarından farklı olarak, yetişen fitness uzmanları, doğru hizmet verilen tesislerde katılımcıların yaşam kalitesinin arttırılmasını ve yaşam boyu spor veya herkes için spor yaklaşımını toplum geneline yaygınlaştırmakla görevli uzmanlara dönüşebileceklerdir. Rekreasyon Bölümü Programında çağdaş felsefeye sahip ders programlarını teknolojik eğitim araç ve gereçlerinin yardımıyla yürüterek, derslerin ve uygulamaların öğrencilerimiz için çok daha verimli ve etkili olması hedeflenmektedir.

 

Çalışma Alanları

Rekreasyon bölümünden mezun olan öğrenciler; Turizm alanında; Ø Su sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Ø Kara sporları rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, Ø Sosyo-Kültürel rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü (halk oyunları, dans, müzik, festival, sergi vb.), Ø Sağlık turizmi tesislerindeki rekreatif aktiviteler için animatörlük, Ø Çocuk rekreasyon aktiviteleri animatörlüğü, İş Sektörlerinde (sanayi), Yerel yönetimlerde (belediyeler), Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde (Gençlik kampları) ve Üniversitelerde istihdam edilebilirler.

 

Dersler Hakkında

Rekreasyon bölümü sektörün ihtiyaçlarına göre ders programlarını belirleyip, Serbest Zaman ve Rekreasyon, Uygulamalı Ortak Seçmeli Dersler, Serbest Zaman Sosyolojisi, Tiyatro ve Drama Uygulamaları, Terapötik Rekreasyon, Kamp uygulama, Rekreasyonel Turizm, Ritm Eğitimi ve Dans, Girişimcilik ve Risk Yönetimi gibi teorik ve uygulamalı dersler öğretilerek geleceğin spor yöneticilerini tam donanımlı olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi

Program Müfredatı ve Bilgi Paketi içerikleri için tıklayınız.

 

ÇAP Yapılabilecek Anadal Programları

Rekreasyon anadal programından Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • ANTRENÖRLÜK
  • SPOR YÖNETİCİLİĞİ

Rekreasyon anadal programından Meslek Yüksekokulu Çift Anadal yapılabilecek ikinci anadal programları;

  • SPOR YÖNETİMİ
  • ÇOCUK GELİŞİMİ

Rekreasyon BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

Rekreasyon BÖLÜMÜNDE DERS VEREN DİĞER ÖĞRETİM ELEMANLARI

Apply Nişantaşı