90 (212) 210 10 10

Müdürün Mesajı

Müdürün Mesajı

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) 2016 yılında kurulmuş olup, 2016-2017 öğretim yılından itibaren Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon olarak 3 bölümü ve 2020-2021 yılı itibari ile de Egzersiz ve Spor Bilimleri bölümünün açılmasıyla toplamda 4 bölümü ile öğrenci kabul etmeye başlamıştır. BESYO olarak çok kısa sürede spor sektöründe ön sıralardaki yerini almıştır.

Öncelikle bilgili, kültürlü, sağlıklı ve en önemlisi yüksek karakterli bireyler yetiştirmek bilinciyle hareket eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu; katılımcı demokrasiye katkı sunacak, donanımlı ve her şeyden önemlisi dürüstlüğü kendisine şiar edinmiş öğrenciler yetiştirmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nu tercih eden gençlere sadece donanımlı olmayı değil “doğru insan” olmayı da hedef olarak gösteren yapımızla, eğitimi de öğretimi de aynı eksende ele almaktayız.

Şehrin merkezinde olması sebebi ile şehrin sportif, kültürel, ekonomik ve teknolojik eğitim unsurlarına erişilebilen okulumuz disiplinler arası birikim ve deneyimlere sahip kendi alanlarında uzman akademisyenleri, modern spor tesisleri, modern derslikleri ile yüksek kalitede eğitim ve öğretim hizmeti verilmektedir.

Öğrencilerimiz Bologna süreci doğrultusunda hazırlanan müfredatlar sayesinde Erasmus + uluslararası öğrenci değişim programı sayesinde dünyanın tanınmış üniversitelerinde eğitim görme şansı yakalamaktadırlar.

Nişantaşı Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu spor biliminde, spor teknolojisinde, kültürde çağı yakalayarak, “muasır medeniyetler seviyesine” ulaşmayı hedef edinmiş ve  "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" kuşaklar yetiştirerek yarınlarımızı aydınlatmasını kendine görev edinmiştir.

Doç. Dr. Umut D. BAŞOĞLU

BESYO Kurucu Müdür

Apply Nişantaşı